Vill Du bli medlem

Du som inte är medlem men är intresserad av konst är välkommen att bli medlem i vår förening.

Medlemsavgiften är f.n. 200 kronor/år.

För denna avgift deltar du i vår årliga utlottning av konst som sker under februari eller mars.

Du får dessutom ta del av våra olika aktiviteter som konstresor, föredrag m.m.

Vårt plusgironummer är 465702-9.